Služby, které poskytujeme

  Správa domů, zajišťovaná mojí firmou, zahrnuje nejčastěji tyto oblasti:

ekonomickou

evidenci všech záloh, kontrolu správnosti faktur a plateb, včetně ročního vyúčtování, vedení podvojného účetnictví, daňová přiznání, sledování veškerých nákladů a výnosů, podrobné rozúčtování na jednotlivé vchody a byty.

technickou

veškeré revize dle příslušných norem, zpracování návrhů na nezbytné opravy či rekonstrukce včetně odborného odhadu nákladů,provádění výběrového řízení, příprava domů na rekonstrukci – zajištění projektové dokumentace, energetického auditu, financování akce – sjednání úvěru, zajištění státní dotace …

provozní

dodávky energií a služeb, odvoz odpadu, havarijní službu, pojistné smlouvy a stavební spoření s výhodnými podmínkami, úklid společných prostor domů, chodníků a zelených ploch, požární zabezpečení objektů včetně odborných prací a výkonů dle příslušného požárního zákona, instalatérské a topenářské práce včetně drobných oprav …

právních vztahů

pomoc s uzavíráním smluv o nájmu společných prostor, zastupování Vašich zájmů ohledně spravovaného majetku, právní vymáhání pohledávek, založení společenství vlastníků dle zák. 72/1994 Sb. v platném znění…


Ke správě domů neodmyslitelně patří i bytový design. Protože se domníváme že téměř jakýkoliv prostor lze zařídit účelně a útulně zároveň, považujeme za správné nabídnout své služby i v této oblasti. V rámci rekonstrukcí proto doporučujeme úpravy a navrhujeme i vzhled exteriéru spravovaných domů.


Pouze výčtem činností nelze správu domů a bytů popsat. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně s ohledem na charakter objektu a správy, kterou doopravdy potřebuje. Společenství, dům či byt nejsou pro nás položkou v tabulce výkazů, ale organizmem, který vyžaduje citlivé zacházení a odpovídající péči.

oblast právních vztahů ().