O firmě

     Správou bytů a domů se zabýváme od roku 2001. V současnosti spravujeme více než 1000 bytů v mnoha společenstvích. Po celou dobu si zakládáme na tom, že jsme pro výkon své podnikatelské činnosti nebyli nuceni využít úvěr či jinou formu závazků. Od roku 2005 zajišťujeme i služby vedení účetnitví. Za samozrejmé považujeme, že Správa má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu. Všechny činnosti spojené se správou zajišťují moji pracovníci.

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a s ohledem na jeho potřeby.barak1